Bu çalışma, evde fizyoterapi programının Parkinson hastalığı olan bireyler üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladı. Çalışmada 33 katılımcı yer aldı ve denek içi kontrollü bir tasarım kullanıldı. Katılımcıların yürüme ve transferler gibi fonksiyonel aktiviteleri, 6 haftalık başlangıç ​​dönemi öncesinde ve sonrasında, ayrıca 6 haftalık evde fizyoterapi ve 3 aylık takip sonrasında hem evde hem de hastanede ölçüldü.

         Araştırmacılar yürüyüşün mekansal-zamansal ve plantar kuvvet değişkenlerini belirlemek için video ve pododinografiyi kullandılar. Evde fizik tedavi uzmanları, haftada üç kez işaret verme ve bilinçli hareket kontrolünü öğretmeyi içeren tedavi sağladı. Çalışmanın sonuçları, hastaların ev ortamında tedavi gördükten sonra ve daha az oranda hastanede tedavi gördükten sonra fonksiyonel aktivite ölçeğinde anlamlı derecede yüksek puanlar aldığını gösterdi. Bu iyileşmeler takip değerlendirmesinde kısmen sürdürüldü. Ancak, transfer hareketlerinin süresi ile uzaysal-zamansal ve plantar kuvvet değişkenleri, adım uzunluğu dışında anlamlı bir iyileşme göstermedi.

         Bu bulgulara dayanarak çalışma, tedavi konseptinin uygulanmasını ve geliştirilmesini desteklemekte ve Parkinson hastalığı olan bireylerde fonksiyonu artırmayı amaçlayan fizyoterapinin, ev ortamında uygulandığında en etkili olduğunu vurgulamaktadır.

Whatsapp