YOĞUN BAKIMDA FİZİK TEDAVİ

Farklı yoğun bakım ünitelerinde, fizyoterapi uygulamaları da farklılık göstermektedir. Yoğun bakımda fizyoterapinin gerekçesi kritik hastalarda kardiyopulmoner, kas-iskelet ve nöroloji orijinli komplikasyonların önlenmesidir.

Yoğun bakımda fizik tedavinin hedefi:

-Solunum Fizyoterapisi

-Mobilizasyon(aktif-pasif eklem hareketi, pozisyonlama, hareketlendirme…)

-Kas Eğitimi gibi rehabilitasyon yöntemleriyle; komplikasyonların önlenmesi, yatak yaralarının açılmasını- ilerlemesini engellemek,  yoğun bakımda kalış ve dolayısıyla hastanede kalış süresinin kısaltılması ve taburculuk sonrası özellikle kronik olgularda rehabilitasyon sürecine hazırlamaktır.

Whatsapp