KIRIK SONRASI FİZİK TEDAVİ

Hastaya göre, kırığın yerine ve durumuna göre değişir. Rehabilitasyona başlamadan önce sorulacak ilk soru yeterli kaynama olup olmadığıdır. Buna iyi bir sorgulama, klinik muayene ve radyolojik değerlendirmeyle karar verilir.

Egzersizler hastanın ihtiyacına göre eklem hareket açıklığı, germe ve kuvvetlendirme şeklinde düzenlenir; fizyoterapist tarafından veya gözetiminde cihazlarla yaptırılır. Rehabilitasyondaki en önemli nokta immobilite(sabitleme, hareketsizlik) ile mobilizasyon(hareket) arasındaki dengeyi bulmaktır. Uygun ağırlıkta yük verme ve egzersiz mobilizasyonun ana unsurlarıdır.

Whatsapp